Rvt Automation i Färgelanda

Robusta automationslösningar för industrin

Våra tjänsterKontakta oss

RVT automation – Tjänster

Robot

Robot-teknik ligger oss varmt om hjärtat, skulle vi sammanställa alla robotapplikationer vi jobbat med i olika utförande inom olika industrier skulle vi nog uppfattas som tröttsamma.

Vi kan erbjuda det mesta inom robot-teknik och använder förstås marknadens modernaste utvecklingsverktyg och simuleringsprogram.

När vi konstruerar en utrustning så arbetar vi tätt mellan CAD konstruktion och robotsimulering. Robotsimulering används för att utvärdera lämplig robotmodell, räckvidd, rörelsemönster, kollisionsdetektering och cykeltid vilket ger oss god kontroll.

Även robotsystemet utvecklas tidigt projektet i samband med simuleringen. 

Lägg tiden och var noggrann i början för att inte få några överraskningar eller förseningar i slutet.

Vi erbjuder tex:

 • Nyutveckling
 • Robotsimulering
 • Cykeltidsanalysering
 • Programmerings hjälp
 • Utbildning

Vision

Vision-teknik är ett oslagbart verktyg om det används rätt och de rätta förutsättningarna finns.

Vision har många olika användningsområden. Vi använder vision för att kvalitetssäkra, verifiera, sortera, mäta och/ eller lokalisera olika produkter ofta i kombination med ett robotsystem.

Exempelvis kan vision lokalisera och ge koordinater till robot som sedan hämtar produkten för att placera den i en monteringsfixtur eller verifiera att alla detaljer monterats korrekt.

Ett vision system kan även användas för att läsa streckkoder eller datamatrix och för spårbarhet av produkter.

Vi erbjuder tex:

 • Nyutveckling
 • Kvalitetssäkring
 • Verifiera
 • Mätning
 • Spårbarhet

Konstruktion

Vi utför mekanisk och elektrisk konstruktion, montage och dokumentation till våra utrustningar vilket ger oss god översikt och kontroll.

När vi utvecklar en utrustning så arbetar vi tätt mellan CAD konstruktion och simulering.

Utrustningarna kännetecknas av att de är innovativa, robusta och genomarbetade. Vi tänker långsiktigt med genomtänkt konstruktion och rätt materialval.

Våra utrustningar håller godkänd säkerhetsklassning och vi utför CE dokumentation enligt maskindirektivet. Vi kan även vara behjälpliga inom maskinsäkerhet på befintliga anläggningar

Vi erbjuder tex:

 • Mekanisk konstruktion CAD 3d, 2d
 • Elektrisk konstruktion DWG, FCW
 • Dokumentation
 • Maskinsäkerhet, konsultationer
 • CE-märkning enligt maskindirektivet

Service

Vi värderar våra kunder högt och föredrar en tät kundkontakt. En god långsiktig relation med gott samarbete är bra för alla parter och vi försöker alltid att möta kundkraven.

Vi har alltid våra kunders bästa för ögonen och försöker alltid att ställa upp.

Vi erbjuder både i våra egna och i era nuvarande anläggningar tex:

 • Mekanisk installation
 • Elektrisk installation
 • Idrifttagning
 • Felsökning
 • Fjärrsupport
 • Programmering
 • Lägga till nya produkter
 • Uppdateringar
 • Ombyggnation
 • Förbättringar
 • Konsultationer

Utbildning

Vi håller utbildningar på alla utrustningar som vi levererar för produktions och underhålls-personal.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar inom flera områden.

Vid intresse, kontakta oss.