Robot maskin IRB1600

Service

Vi värderar våra kunder högt och föredrar en tät kundkontakt. En god långsiktig relation med gott samarbete är bra för alla parter och vi försöker alltid att möta kundkraven. Vi har alltid våra kunders bästa för ögonen och försöker alltid att ställa upp.

Vi erbjuder både i våra egna och i era nuvarande anläggningar:

 • Mekanisk installation
 • Elektrisk installation
 • Idrifttagning
 • Felsökning
 • Fjärrsupport
 • Programmering
 • Lägga till nya produkter
 • Uppdateringar
 • Ombyggnation
 • Förbättringar
 • Konsultationer

Har du några frågor?

Hör gärna av dig, så återkopplar vi till dig inom kort.